Tarantis Outdoor Events

Disclaimer

Alle opgaven overeenkomstig § 5 TMG
(Duitse Telecommunicatie en Mediawet)

Taranis Outdoor Events Crayenbühlstraße 20 67295 Bolanden-Weierhof Vertegenwoordigd door: Wouter Maas Contact: Telefoon: 0049 (0) 6352 -789169
E-Mail: info(at)taranis-outdoor.de
Toezichthoudende instantie Gewerbeamt der Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Uhlandstraße 2
67292 Kirchheimbolanden

Disclaimer: Aansprakelijkheid voor inhoud

We streven er naar, de inhoud van onze website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samen te stellen. Desalniettemin zijn we voor de juistheid, de volledigheid en de aktualiteit van de website niet verantwoordelijk.

Aansprakelijkheid voor links

Op de inhoud van websites van derden kunnen we geen invloed uitoefenen. Zelfs indien we links naar zulke websites aanbieden, stellen we ons niet voor deze websites garant. Voor de inhoud, de volledigheid en de juistheid van doorgelinkte websites zijn ten allen tijden de eigenaren van deze websites zelf aansprakelijk. Ten tijde dat de links naar een andere website werden vrijgegeven, zijn deze door ons op mogelijke onrechtmatigheden gecontroleerd. Op dat moment waren zulke onrechtmatigheden niet vast te stellen. Echter, een duurzame controle op mogelijke onrechtmatigheden is noch toemoetbaar noch realiseerbaar, tenzij er zeer concrete aanwijzingen daaromtrend bestaan.
In geval van tussentijds bekend worden van onrechtmatigheden op doorgelinkte websites zullen de corresponderende links onmiddelijk van onze website worden verwijderd.

Auteursrecht

Alle informatie en inhoud op de door de website eigenaar vrijgegeven website-paginas zijn onderworpen aan het Duitse auteursrecht.
Het vermenigvuldigen, bewerken en distribueren alsmede elke vorm van gebruik die de voorgegeven wettelijke bepalingen met betrekking tot het auteursrecht tebuiten gaan, behoeven de schriftelijke toestemming van de respectievelijke auteur of publicist. Het downloaden en copieeren van deze website zijn uitsluitend toegestaan voor prive en dus niet-commerciele doeleinden. Voor zover de inhoud van deze websites niet door de eigenaar van de website zelf zijn vervaardigt, wordt gelet op de auteursrechten van derden. Inhoud van derden wordt expliciet als zodanig vermerkt. indien u desondanks een vergrijp tegen het auteursrecht vaststelt, verzoeken wij u vriendelijk om een reactie. Voor het geval er een onrechtmatigheid kan worden geconstateerd, zal de betreffende inhoud onmiddelijk van onze website worden verwijderd.

Bescherming Privegegevens

Normaal gesproken kan onze website zonder opgave van privé gegevens worden gebruikt.
Voor zover op onze website naar privé gegevens gevraagd wordt ( bij voorbeeld uw naam, adres of email adres) gebeurdt dit zoveel mogelijk op vrijwillige basis. Principieel worden u gegevens nooit aan derden doorgegeven. We willen er uitdrukkelijk op wijzen, dat de overdracht van gegevens via het internet (b.v. bij email verkeer) blootgesteld is aan veiligheidsrisiko's. Het gebruik van contactgegevens, die vanwege de publicatie van de disclaimer noodzakelijkerwijze moeten worden vrijgegeven, voor het ongewenst toezenden van reclame of informatiemateriaal is strikt verboden! De eigenaar van dete website behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor, tegen de verzender van ongewenste reclame of informatiemateriaal juridische stappen te ondernemen.